Sorg og kriseplan

Oplæg til forældre

I Damhuset har vi lavet en sorg og kriseplan med beredskabsplaner samt pædagogiske retningslinjer for, hvordan vi skal arbejde med sorg og krise ift. børnene og deres familier. Velvidende om, at vi ikke kan skrive og planlægge alt, har vi igennem pædagogiske diskussioner på personaledage og personalemøder tilstræbt, at nedskrive en så udførlig plan som muligt.

Vi er fuldt ud klar over, hvilket ansvar vi har, når vi står med jeres børn i hænderne hver dag, og vi håber, at I vil bidrage til den videre proces med dette arbejde.

Vi har, med støtte fra konsulent Jes Dige, drøftet mange forskellige scenarier og muligheder for, at arbejde med sorg og krise. Nogle diskussioner har været svære at nå en ende på, f.eks. hvorfor skal vi som voksne ikke altid tage med i ambulancen, hvis der sker en ulykke på tur, eller hvor sætter vi skellet for, hvem der er et barns nære pårørende. Diskussionerne har været gode og til tider tunge, men det har skærpet vores fokus på vigtigheden af dette arbejde og rustet os til, at tale om et tabubelagt emne både med os selv, børn og forældre. Og vi mener at have nået en politik, vi alle kan stå inde for, både fagligt og etisk.

I det følgende har vi vedhæftet en forkortet forældreversion af sorg og kriseplanen, der beskriver arbejdet med børn og forældre, og hvordan vi som institution lægger op til, at samarbejde med de enkelte familier i forskellige krisesituationer.

Klik og læs forældreversionen af sorg og kriseplanen