Anerkendelse

At møde barnet der hvor det er, i øjenhøjde og i en ligeværdig relation, er en af vores fornemmeste pædagogiske opgaver. Vi tager os tid til, at forstå barnet og anerkende dets følelser. Vi er opmærksomme på, at vi som de voksne har definitionsmagten, og forsøger i vores relation til barnet, at lægge denne i baggrunden. Vi lægger vægt på, at barnet føler sig set og hørt hver dag, og også for mulighed for medbestemmelse i hverdagen.