Modtagelse af nye børn

Når du starter i Damhuset, er det vigtigt du har din mor og far med de første dage.

Vi går meget op i, at du får en god og tryg start hos os. Derfor opfordrer vi dine forældre til at kontakte os for at få et opstartsbesøg. Så kan vi nemlig få snakket om, hvad der er vigtigt at huske, når du starter og hvordan de første dage skal forløbe.

Hvis du og din familie er helt nye i Damhuset, er det vigtigt vi får et indtryk af hinanden, og I får set vores hus inden du starter.

Når I starter i Damhuset, så vil I som forældre få udleveret en pjece, med informationer der er relevante for jer når I starter. Der vil i pjecen være henvisning til hjemmesiden for mere udførlig information om de enkelte emner og pædagogiske retningslinjer. Pjecen er tænkt som en kort introduktion, så den bliver overskuelig at læse og forholde sig til. Føler I, at I mangler information, spørg da endelig personalet.

Vi får mad i institutionen hver dag, så du skal ikke selv have madpakke med. Til gengæld skal du huske, at vi er ude i alt slags vejr, så du skal have godt med skiftetøj og overtøj med. Tjek evt. menupunktet garderobe.
Det er vores erfaring, at barnet profiterer af, at I som forældre giver jer god tid til at indkøre barnet.

Generelt opfordrer vi til, at du den første uge har nogle kortere dage, så du får en stille og rolig start. Dine forældre tager med, og vi aftaler hvornår de skal gå og hvornår de kommer tilbage og henter dig.

Vi forventer, at I sætter mindst en uge af til indkøring startende med en kort første dag, hvor I som forældre er der sammen med barnet, og tager barnet med hjem efter en times tid i huset. Vi har erfaring for, at det giver den bedste start for barnet, at I:

Dag 1. Kommer ned og hilser på og leger lidt på den stue, hvor barnet skal starte.

Dag 2. Vil det være muligt at barnet spiser frokost i huset, hvorefter det afhentes. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at forældrene spiser med den første dag. Vi ved dog også, at måltidet er en overskuelig tidsramme for børnene, at forholde sig til, så dette kan være et godt tidspunkt, at barnet prøver at være alene for første gang.

Dag 3. Vil det være muligt at gå fra barnet i en kort periode i løbet af formiddagen, og tage barnet med hjem efter frokost.

Dag 4 og 5. Bliver barnet selv i institutionen i længere tid, tidsrummet aftales med personalet på stuen.

Det skal pointeres, at alle børn er forskellige, og at det derfor kan være svært at sætte helt faste rammer for en indkøring, men det tilrådes at sætte mindst en uge af, da det igen er vores oplevelse, at dette giver de tryggeste børn. Nogle børn er klar til at være alene i institutionen på 2. dagen, mens andre skal bruge længere tid. Vi planlægger derfor ofte individuelt med jer som forældre fra dag til dag, så vi sikrer den indkøring der giver bedst mening for jeres barn.

OBS! Husk at det i hele indkøringsperioden forventes, at I som forældre kan kontaktes via telefon, og at I kan være hurtigt tilbage, hvis barnet bliver alt for ulykkeligt. Da indkøringen jo som sagt er individuel, så aftales forløbet altid med stuen, og kan ændres undervejs.

Der vil som udgangspunkt blive tilknyttet en fast voksen, som i starten vil stå for den lidt tættere kontakt til jer som familie, men vi er alle i personalegruppen opmærksomme på, at der starter et nyt barn.

Det er vigtigt, at I som forældre ikke trækker afskeden i langdrag, men at I (når I har sagt farvel) også går, og stoler på at vi nok skal være der for barnet og trøste og igangsætte aktiviteter sammen med barnet.

Det ses indimellem, at en reaktion fra barnet kan komme længe efter at barnet faktisk er kørt ind, og det vil derfor ikke være unormalt, at der op til tre måneder, efter barnet er startet, kommer en periode hvor barnet vil være ked af at komme af sted om morgenen.

Det er dog vores oplevelse, at det ofte er i afleveringsøjeblikket, at barnet er ked af det, hvorefter det ret hurtigt bliver glad igen. I er som forældre under indkøringen (og i øvrigt altid) velkomne til at ringe til os for at høre hvordan det går.

Hvis I oplever episoder som I undres over, eller I oplever mangel på information, så tag gerne fat i os hurtigst muligt, da det er vigtigt for det fremtidige samarbejde, at I som forældre føler jer trygge ved at skulle aflevere barnet hos os. Vi tilstræber, at der indenfor en periode af tre måneder vil blive afholdt en opstartssamtale, men tre måneder kan være lang tid hvis der er noget der ulmer i maven.

Vi håber, at I med denne lille skrivelse er blevet klogere på vores tanker og forventninger. Både til os selv og jer som forældre i forhold til proceduren omkring en indkøring. Så er der vist kun tilbage at sige, at vi glæder os til at byde jer velkommen i Damhuset!