Læreplaner

Den styrkede læreplan

I 2020 træder den styrkede læreplan i kraft i københavnsk kommune.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske over¬vejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Læreplanen skal udarbejdes af alle daginstitutioner i landet, ud fra et fælles regeringsbestemt værdigrundlag.

Se Damhusets læreplan her: Læreplan 2023