Hjemmelavet mad i Damhuset

I Damhuset prioriteres det, at alt maden laves i huset.

Køkkenet er en god pædagogisk ramme for, at understøtte børns kendskab til mad. Således kan børn modtage de forskellige sanseindtryk under måltidets tilblivelse.

Alle sanser sættes i spil når madlavning foregår i huset og er tilgængeligt. Det er vigtigt for os, at madlavningen er synlig. Derfor er døren til køkkenet som regel åben, når der laves mad. Det er tilladt for børn, efter aftale med den køkkenansvarlige, at deltage i madlavning.
Madlavningen bruges også som en pædagogisk aktivitet f.eks. hvor børnene overvære filetering af en hel fisk, får fortalt om fisken og kan få mulighed for at røre ved fiskeskel osv.

Gennem kurser opdateres og udvikles den køkkenansvarlige således, at vi i højere grad f.eks. får gjort brug af madlavning over bål eller der tænkes i nye retter.

Maden er varieret, der tages højde for at kosten dækker børnenes ernæringsbehov, samt at børnene bliver udfordret med nye smagsindtryk. Præsentationen af maden på fadene er velovervejet, med bevidste valg af råvarernes duft, konsistens og farvesammensætning.

Håndtering af mad i huset
At opretholde et økologisk køkken kræver økonomisk tænkning, og madrester ses som en ressource, der kan gemmes og genbruges i nye retter eller brød.

Specialkost
Hvis der kan fremlægges en lægeerklæring, på mad-, mælke-, glutenallergi mm. tager Damhuset hensyn til dette. Ligeledes tages der hensyn til særlig kost grundet i religion.