Nærvær

I Damhuset møder børnene nærværende voksne, der er til stede i nuet. Tilstedeværende voksne er også et af kerneelementerne i barnets udvikling. Vi skal være i stand til, at være der nu og her, lytte til barnet og se situationerne i nuet. Børnene skal kunne føle vores nærvær, og vide vi er der hele dagen.