Det pædagogiske ansvar

Personalet i Damhuset påtager sig fuldt ud det pædagogisk ansvar, i forbindelse med vores sukkerpolitik.

Når vi i Damhuset vælger en anerkendende tilgang i sukkerpolitikken, er dette ikke at forveksle med en laissez-faire tilgang.

Med en sukkerpolitik som vores, er vi fuldt ud klar over, at vi, som pædagoger, har et stort ansvar for, at rådgive og guide i forhold til denne. Så oplever vi, at forældre er medvirkende til, at sukkerindtaget tager overhånd, vil vi som personale handle herpå.

Det er altid vigtigt, at vi forholder os reflekterende også til egen praksis og ændrer denne om nødvendigt. F.eks. behøver vi, som personale ikke at dele kage ud til vuggestuebørn ved fødselsdage.

Overordnet for kost- og sukker politik gælder det, at hvis vi oplever børn der mistrives, mangler energi eller grænser til overvægt grundet forkert kost, er det personalets pligt, at argere pædagogisk og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til det enkelte barn. Der vil i den forbindelse iværksættes et samarbejde med forældre om at få løst problemstillingen.