Kostpolitik – økologi

I Damhuset bliver der serveret økologisk mad for børnene. Det mener vi er vigtigt, fordi vi gerne vil tage ansvar for miljøet, have rene, naturlige og velsmagende råvarer, der ikke er sprøjtet og hvor vi ved, at dyrene har haft gode leveforhold.

Københavns kommunes målsætning er, at alle institutioner tilsammen, skal være omlagt til 90% økologi inden 2015. Denne målsætning er nået i Damhuset.

 
10 Gode Grunde Til Et Økologisk Køkken:

• Du får mad uden rester af sprøjtegifte

• Du får mad med mere smag

• Du får rene varer uden madsminke

• Økologiske dyr har bedre forhold

• Økologi er godt for vores grundvand

• Bevarer en rig og ren natur

• Naturlig mad er sund fornuft

• Nej tak til gensplejset mad

• Ø-mærket står for grundig kontrol

• Økologi er godt for ulande.

 
Økologien handler om, at passe på os selv og vores børn, samt at tage vare på miljøet og dyrevelfærden.

Kendetegnet ved økologisk madlavning er, at det er årstidsbestemt. Der benyttes gode danske råvarer, og retterne og bagværket er tilberedt fra bunden i så vid en udstrækning som muligt.

Der ikke ret mange økologiske dambrug med fisk. Det, der kan skaffes, bliver købt, ellers er det årstiden, der bestemmer hvilken fisk, vi spiser.

Håndtering af mad i huset
At opretholde et økologisk køkken kræver økonomisk tænkning, og madrester ses som en ressource, der kan gemmes og genbruges i nye retter eller brød.

Se kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen