Sukkerpolitik

I det nedenstående finder du de holdninger og retningslinjer der ligger til grund for Damhusets sukkerpolitik.

I samfundet findes der mange forskellige, stærke meninger, overbevisninger og kulturelle holdninger til sukker i dagligdagen. Vi har stor forståelse for dette, da vi ser det som et udtryk for, at alle vil deres børn det bedste.

Vi ønsker, i Damhuset, at kunne rumme og anerkende forskellige holdninger til sukker. Derfor er det vigtigt for os, at dette ikke bliver en forbudspolitik, men en politik der indeholder nedenstående punkter.
 
Informationer om sukker i madlavningen

Som nævnt under afsnittet om ”Kostpolitik – økologi”, har vi i Damhuset en ernæringsmæssig varieret kost. Det betyder at børnene i Damhuset er sikret en solid grundkost igennem de daglige måltider som morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

I den daglige kost må der bruges sukker som krydderi for, at få de rigtige aromaer og den rette smag frem i retterne. Dette kan både være ”skjult” i retten eller f.eks. som kanelsukker på grød. Køkkenet bruger dog ikke raffineret hvid sukker i madlavningen, men altid økologisk sukker, rørsukker eller brunt sukker. Ofte tilstræbes det også, at bruge andre ingredienser end sukker til, at søde maden med, f.eks. forskellig frugt eller honning.

Note om forskellige sukkertyper: http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/kost-og-ernaering/nyttig-viden-om-kost-og-ernaering/de-sunde-sukkerstoffer
 
Sukker ved særlige lejligheder

I samfundet i dag vil alle børn støde på sukker forskellige steder. I Damhuset har vi en bevidst holdning til vigtigheden af, at børnene lærer at forholde sig fornuftigt til sukker. Det vil sige, at de bliver bekendt med, at sukker og søde sager ikke hører til hver dag, men kan være ok til særlige lejligheder. Derfor vil det i Damhuset kunne forventes, at der forekommer sukker ved fødselsdage, afslutninger, jul, fastelavn og ved behov af forøget væskeindtag (meget varme sommerdage).

Feriekage. Vi mener ikke at der bør tages kage eller andet med til uddeling i institutionen i forbindelse med ferie.

Fastelavn. Til fastelavn slår vi katten af tønden. I tønden er der en lille godtepose til børnene. I vuggestuen vil denne godtepose udelukkende bestå af frugt o. lign. I børnehaven består godteposen hovedsageligt af frugt. I forbindelse med fastelavn bager køkkenet fastelavnsboller til børnene til eftermiddag.

Jul. I december måned afholdes julesamling på alle stuerne. Til denne samling får børnene en pebernød, som de skiftevis deler ud. Til julefesten kommer julemanden og deler en lille godtepose ud til alle børnene.

Fødselsdage
Ved afholdelse af fødselsdage i Damhuset er hovedreglen, at barnet kan få lov til at dele ud til børnene på sin egen stue. Fødselsdagsbarnet kan vælge én ting de ønsker at dele ud.

Under nedenstående punkt gives der en række eksempler på sunde alternativer som fødselsdagsbarnet kan dele ud. Vi ønsker med eksemplerne, at være med til at udvide forståelsen af hvad en sund snack kan være, og at det kan være et godt alternativ.

I vuggestuen opfodrer vi til, at forældrene er opmærksomme på mængden, af det de medbringer til fødselsdagen. Det er små børn som ikke har brug for store mængder.

Når der afholdes fødselsdag i barnets eget hjem opfordrer vi til, at man som forældre tænker over hvad man serverer, men Damhuset udstikker ikke retningslinjer for hvad forældre serverer i deres eget hjem.