Den Frie Leg

Vi tror på, at den frie leg er med til at styrke barnets alsidige udvikling. Den frie leg, bliver i dag, ofte underkendt som selvudvikling, men vi glemmer, at selvlæring er en af de bedste måder at lære på.

I den frie leg udvikles børnenes fantasi, deres selvhjulpenhed, motorik, evnen til at indgå i et fællesskab samt skaber nye relationer børnene i mellem.

I Damhuset må man gerne lege selv, uden de voksne ”blander sig”. Det er dog vores opgave som voksne, at observere og holde øje med hvordan legene udvikler sig, men helst uden børnene lægger mærke til det.