Aflevering og afhentning

I det daglige består forældresamarbejdet særligt i aflevering og afhentningssituationen.

Det er vigtigt, at personalet og forældrene i samarbejde skaber rammerne for en god start på dagen.

I Damhuset siges der godmorgen til alle, men det forventes ikke, at barnet nødvendigvis svarer. Det er forældrenes ansvar, at sørge for, at der er en personale der har noteret sig at barnet er kommet.

I forbindelse med afleveringen er det væsentligt, at modtage oplysninger der er relevante for barnets trivsel i løbet af dagen.

Der er dage, hvor afleveringen ikke altid går som man kunne ønske sig, f.eks. når et barn er ked af det og ikke vil i institution. I disse tilfælde er forældrene altid er velkomne til, at ringe til os og få en opdatering på, om barnet har det godt og hvad det laver. I enkelte tilfælde og særligt ved indkøring af nye børn prioriteres det ofte, at personalet ringer til forældrene, når barnet er faldet til ro. Forældrene har givet udtryk for, at denne fremgangsmåde skaber tryghed.

OBS! I afhentningssituationen er det forældrenes ansvar, at sikre sig, at et personale har noteret at barnet er hentet.