Forældresamarbejdet

I Damhuset ser vi et godt forældresamarbejde som fundamentet for barnets trivsel og udvikling. Jo bedre samarbejdet er, jo bedre mulighed har vi, som pædagoger, for at arbejde med ”det hele barn”. Derfor prioriterer vi forældresamarbejdet meget højt.

De faste forældresamtaler er en stor del af forældresamarbejdet. Derudover prioriteres den daglige kommunikation højt. Vi ved dog, at der er stor forskel på forældres behov for daglig kommunikation. Derfor forsøger vi i Damhuset, at tilgodese forskellige kommunikationsformer så som, dokumentationstavlen, informationsbogen eller den mundtlige fortælling. Forældrene bærer ligeledes et stort ansvar for selv, at opsøge informationer om barnets dag.

I det generelle samarbejde med forældrene arbejder vi med dokumentationstavlen, forældrebestyrelsen, forældremøder og sociale arrangementer. Hvis man som forældre oplever noget, enten i institutionen eller hjemmet, der er vigtigt for barnets trivsel eller for samarbejdet med institutionen, er det vigtigt man tager fat i personalet med det samme og beder om en akut samtale. Herudover er det også vigtigt, at man som forældre stiller spørgsmål hvis man oplever noget man undrer sig over.

I samarbejdet er det vigtigt, at begge parter er opmærksomme på, at holde en god tone. Derudover lægges der i Damhuset vægt på, at vi har en anerkendende og respektfuld tilgang til alle forældre.