Førskolebørn

Storebørnsgruppen

I Damhuset afholder vi storebørnsgruppe, med de ældste børn i børnehaven. Gruppen starter op efter efterårsferien, og kører frem til næstkommende forår, hvor vi slutter af med den store udflugt til Sverige. 

 

Gruppen har til formål, at danne de store børn, så de får en forståelse af, hvad det vil sige at være stor og hvad der forventes af dem når de kommer videre.

 

At skulle starte i skole er en stor ting for de fleste børn. Der er igennem institutionslivet, snak med voksne og måske igennem ældre søskende blevet bygget en forventning op omkring skolestarten, som har gjort det til noget helt særligt at skulle begynde i skolen.

Og det er også noget ganske særligt, børnene har en naturlig nysgerrighed for at lære nyt, og flere af dem vil på dette tidspunkt i deres liv begynde, at interessere sig for f.eks. tal og bogstaver.

 

Det er dog vigtigt, at huske på, at det ikke nødvendigvis er alle børn i storebørnsgruppen der er klar til, at starte i skole, selvom de har alderen til det.

 

For skolen er også andet end tal og bogstaver, den er også et sted hvor man som elev i de efterhånden meget store klasser skal kunne modtage og udføre en kollektiv besked, man skal kunne sidde stille i de også efterhånden meget lange dage som skolerne inviterer til, man skal kunne vente på tur og ikke mindst så skal man være følelsesmæssigt funderet til at kunne klare skolegården og det liv som der er der.

 

Den nye skolereform, har gjort børnenes skoledage meget længere. Det kræver en del mere af børnene, at kunne klare en lang dag, hvor de både skal lære og begå sig socialt.

Derfor ser vi det, som vores vigtigste opgave at arbejde med børnenes personlige og sociale kompetencer, som danner grundlag for mange af de forventninger som der stilles til de kommende skolebørn.

 

Det er bevist, at børn der er socialt stærke, klarer sig bedre i skolen. Og det er vores opgave at understøtte dette.

 

Vi ruster børnene, gennem sociale lege, hvor de lærer de sociale spilleregler, og følge forskellige instrukser. Vi ser det ligeledes som en vigtig opgave, at børnene får øje for hinanden, og lærer at aflæse egne og andres behov og følelser.

Vi vil gennem forskellige ture forsøge, at lære dem om verden uden for institutionen. Det er vigtigt de for et blik for, at begå sig på forskellige arenaer. Turene vil derfor have forskelligt kulturelt indhold, samt have til formål, at øve sig i trafikken o.lign.

Herudover tager vi børnene med på besøg på de skoler de forskellige er tilknyttet.

Der er selvfølgelig også leg med tal og bogstaver, i den udstrækning det har børnenes interesse.

Gennem ture og leg, øver børnene sig i, at være store, uden det bliver til en miniskole.

For vi er stadig en børnehave, og vi har ingen intentioner om, at være andet. At sidde stille og lære at læse og skrive, er det børnene skal lære i skolen. Vores mål er, at ruste børnene bedst muligt til, at begå socialt når de starter i skolen, så de dermed får de bedste forudsætninger for at udvikle sig fagligt.