Forældrebestyrelsen

Damhusets forældrebestyrelse består af min. 7 forælderepræsentanter, hvor af to er suppleanter. Herudover sidder Martin (leder) samt to medarbejderrepræsentanter.

Ordinære medlemmer vælges for to år, suppleanter vælges for ét år af gangen.

Medlemmer

  • Anni (Mor til Vera, Småf.)
  • Trine(Mor til Emily, Eventyr og Isabel, Småf.)
  • Christina(Mor til Loui, Eventyr.)
  • Rikke (Mor til Marius, Trold og Johan, Småf.)
  • Torben (Far til Ulrik Trold.)
  • Thoralf (Far til Jarl, Eventyr)

Personale

• Lill (Troldestuen)

• Helene (Eventyr)

NB! Næste valg til forældrebestyrelsen finder sted til forældremødet d. 13. november 2018.