Det pædagogiske måltid

I Damhuset ser vi det gode pædagogiske måltid, som et tidspunkt på dagen hvor samtale og nærvær er i højsædet.

Det gode måltid giver mulighed for, at børnene udvikler sig indenfor de sociale og personlige kompetencer. Her beskæftiger vi os med sprog, selvhjulpenhed, præsentation af varieret kost og måltidskultur, samt forskellige smags- og sanseoplevelser.
 
Personalet som rollemodeller
I Damhuset er vi bevidste om, at vi som personale er rollemodeller og er opmærksomme på hvordan vi agerer under det pædagogiske måltid.

I Damhuset bliver børnene præsenteret for god og varieret kost. I den forbindelse er det vigtigt, at vi som voksne sørger for, at børnene oplever voksne der udtrykker glæde og interesse for maden. Vi smager på maden og opfordrer børnene til at gøre det samme. Maden præsenteres inden vi går i gang med at spise. Der tales positivt om den mad der bliver sat på bordet. Kan man f.eks. ikke lide maden siges dette pænt, det gælder både børn og voksne. Det er væsentligt, at der skabes rum for at de børn der kan lide maden kan nyde den.

Det er ligeledes vigtigt at personalet selv går forrest og gør det vi forventer af børnene. Vi sidder roligt ved bordene, og farer ikke rundt og henter/ordner ting under måltidet. Vi smager på maden, og tager af alt hvad der står på bordet.
 
Rammerne for det pædagogiske måltid
Som en del af godt pædagogisk måltid, har vi i Damhuset valgt, at børnene har faste pladser ved mindre borde. Således forsøger vi, at danne genkendelighed og sammenhæng i spisesituationen. Vi mener, at dette skaber de bedste rammer for en god samtalekultur, uden først at skulle forholde sig til nye siddemakkere hver dag. Bordplanen laves af personalet på stuen med afsæt i pædagogiske overvejelser.
 
Samtalekultur
En god samtalekultur er vigtig for at der skabes plads til alle og alle børn får mulighed for, at blive hørt. Personalet ved bordet er ansvarlig for, at der skabes rammer for den gode samtale. Dette gøres blandt andet ved, at lyset på stuen dæmpes til en hyggeligere belysning. For at børnene kan få mulighed for, at samtale ved bordet er det nødvendigt, at børnene lære at vise hensyn til hinanden. Derfor støtter og vejleder den voksne ved bordet den gode samtale, hvor barnet får lov til at tale færdig, giver alle børn mulighed for, at komme til orde og sikrer at børnene bliver siddende til alle ved bordet er færdige.

I vuggestuen handler en god samtalekultur om, at det pædagogiske måltid bruges til at udvide de små børns ordforråd, det er vigtigt at mad og handlinger italesættes og gerne gentages. De små vuggestuebørn skal have mulighed for at lege og eksperimentere med maden, således at den sansemotoriske udvikling stimuleres.
 
Selvhjuplenhed
Selvhjulpenhed er en stor del af det pædagogiske måltid. Derfor er det vigtigt børnene selv får lov til, at være deltagende omkring måltidet. Inden måltidets start vasker alle børn deres hænder og sætter sig ind på deres plads. Under selve måltidet opfordres børnene til selv at øse op, hælde vand i deres kop og bruge deres bestik. Der ventes til alle har fået mad på tallerkenen og så siges der værsgo. Efter måltidet rydder børnene op efter sig selv(tømmer tallerken for madrester i skraldespanden og stiller tallerken, glas og bestik på madvognen). Dette gøres altid med den nødvendige støtte og vejledning. Målet er at barnet oplever og glædes ved sin egen kunnen.

I vuggestuen er børnene deltagende omkring det praktiske, passende til deres alder. Alle børn vasker hænder ved vasken på badeværelset, tørrer hænderne og smider deres papir i skraldespanden. De større vuggestuebørn gøres mere selvhjulpne, de spiser uden hagesmæk, øser selv op og hælder selv op i deres kop, rydder op efter de har spist.
 
Morgenmåltidet
I Damhuset er der morgenmad fra 7.00-8.00. Dette måltid er for de børn der afleveres i løbet af den første time. Måltidet foregår hos Småfolket, fordi de mindste børn så, har mulighed for at blive afleveret i deres vante og trygge omgivelser. Børnene kommer ind på stuen med forældrene og bliver afleveret her.

Om fredagen åbnes der i vinterhalvåret på Troldestuen. Dette skyldes, at den sene åbningstid gør, at der kommer en del børnehavebørn under morgenmåltidet. Ofte har disse børn spist, og de keder sig på stuen, hvis der ikke er noget at lave. Så for at tilgodese alle, åbnes der i børnehaven, hvor der er mulighed for, at skabe små ”legestationer”, mens der samtidig kan foregå et hyggeligt morgenmåltid. I sommerhalvåret åbnes der ude om fredagen.

Vi lægger vægt på, at give børnene en rolig start på dagen, og prioriterer at morgenåbnerne sidder og spiser morgenmad med børnene, og skaber trygge og rolige omgivelser. De børn der har spist morgenmad, må gerne lege på stuen, men det foregår i en rolig tone. Vi mener det er vigtigt at skabe denne stemning om morgenen, så børnene kan komme ind i huset og starte dagen i deres eget tempo. Vi tror, at det giver meget til de børn der kommer tidligt, at starte dagen på denne måde. Hvis de kommer ind til støj og højt tempo inden de er klar, kan det have stor betydning for resten af deres dag. Det kan være hektisk for børnene, at være i daginstitution en hel dag, når der er højt tempo og mange aktiviteter, derfor prioriterer vi, at skabe nogle rum, hvor børnene kan mærke sig selv, slappe af, og komme ned i gear. Morgenmåltidet er et af disse rum.