Relationer

Den nære relation er vigtig, både børnene imellem, men også mellem barnet og den voksne. Vi arbejder med, at lære børnene at indgå i relationer med hinanden, og skabe nye relationer, både på tværs af stuer og alder. Vi arbejder med, at børnene skal mærke efter og forstå både egne og andres grænser når de omgås hinanden. Vi sørger for, at alle børn har en god relation til en voksen.