Pædagogisk værdigrundlag

I Damhuset har vi fokus på at udvikle børnene til, at blive sociale mennesker der kan indgå i et fællesskab. Det er vores opgave, at skabe de bedste rammer for barnets alsidige udvikling. Vi skal, i alt hvad vi foretager os, have en faglig begrundelse for vores handlinger, og arbejder hele tiden med, at øge fagligheden.

Læreplanerne er vores redskab til, at arbejde praktisk med denne udvikling, og gennemgående i alt arbejdet er husets fælles værdier.
 
Klik ind i underpunkterne og de forskellige elementer i vores værdigrundlag:

Tryghed 

Omsorg

Nærvær 

Anerkendelse

Relationer

Mangfoldighed

Den frie leg