Legekultur

I Damhuset mener vi, at legen er en central del af børnenes udvikling.

Legen er med til at udvikle barnets sociale kompetencer og relationer. Derfor har vi i Damhuset en målsætning om, at skabe de bedste rammer for en god legekultur. Det gælder både den strukturerede leg, udendørs leg, den voksen initierede leg, den frie leg og leg med legetøj.
 
Legetøj i Damhuset
I Damhuset ser vi legetøj som et vigtigt værktøj til den gode leg. Vi mener, det fremmer børnenes alsidige udvikling og inviterer til, at lege forskellige typer leg, såsom rolleleg, stilleleg, motorisk aktiv leg, fælles leg, osv. Der ud over stimulerer legetøjet barnets fantasi og nysgerrighed, og giver et godt udgangspunkt for læring.

I Damhuset vil vi prøve at højne kvaliteten i legetøjet. Dette vil vi gøre ved at fokusere mere på, at få velproduceret og holdbart legetøj uden div. giftstoffer.

Indkøb af nyt legetøj skal være pædagogisk velbegrundet.

Den gode legekultur handler også om, at lære hvordan man passer på vores legetøj og det er vigtigt, at alle tager ansvar for at forlænge holdbarheden på legetøjet.
 
Legetøjsdag
Børn kan have svært ved, at overskue konsekvenserne af, at have ansvaret for deres eget legetøj. Vi har erfaring for, at eget legetøj kan skabe unødige konflikter og kan forhindre børnene i, at frigøre sig til anden leg. Derfor har vi i Damhuset valgt, at børnene som udgangspunkt ikke har deres eget legetøj med i institutionen.

Vi ved dog også, at børn kan bruge deres eget legetøj til, at skabe en fortælling om dem selv. Derfor har vi valgt en månedlig legetøjsdag.

Legetøjsdagen er sidste fredag i hver måned, her må børnene have deres eget legetøj/udklædningstøj med.
I Damhuset diskuterer vi løbende, om vi skal beholde legetøjsdagen i den nuværende form, eller om den skal revurderes.
 
Hvad har man med på legetøjsdag?

• Ét stykke legetøj eller udklædningstøj

• Intet med batterier

• Ingen instrumenter

• Der skal navn på alt legetøj

• Personalet tager ikke ansvar for legetøjet hvis det bliver væk eller går i stykker

Der kan være særlige tilfælde hvor børn er nødt til, at tage legetøj med f.eks. når de skal fra et hjem til et andet. I disse tilfælde er det forældrenes ansvar, at søge for, at legetøjet er placeret i kassen over garderoben.

Undtagelsen er trøste/sovebamser som er tilladt, men bamserne skal sidde i garderoben, når de ikke er i brug. Brug af trøstebamser foregår når barnet sidder og “putter” med den. Ikke til leg.
 
Legeplads legetøj
Damhuset har en god stor legeplads, hvor børnene har god mulighed for de fysiske lege, som der ikke er rum til inden for. Derfor skal legetøjet på legepladsen opfordre børnene til den fysisk/sanselige leg.

De samme principper vedrørende kvalitet og vedligeholdelse, gør sig ligeledes gældende med legepladslegetøjet som det gør sig gældende med legetøjet indenfor.
 
Forældrenes ansvar

Det er et fælles ansvar at skabe en god legekultur, og at der bakkes op om kulturen i huset. Derfor er det vigtigt, at man som forældre opfordrer børnene til, at lægge legetøjet på plads inden barnet går hjem. Det giver en langt tydeligere signalværdi, når børn bliver mødt med fælles anvisninger.
 
I forbindelse med legetøjsdag er det forældrenes ansvar at:

• Legetøjet kan klare en børnehavedag.

• Det er vigtigt, at forældrene taler med deres barn om risikoen for, at legetøjet kan gå i stykker, eller at det kan blive væk. Barnet skal vide, at de andre børn også vil ønske at lege med det medbragte. Denne snak skal forældrene løbende have med børnene, da de ikke selv kan overskue de risici, der er forbundet med, at de tager deres aktuelle yndlingslegetøj med i børnehaven.

• Forældrene skal sørge for navn på legetøjet.

• Når legetøjet er blevet væk, er det forældrene som leder efter legetøjet, og ikke personalet.