Godmorgen og farvel

Godmorgen

Vi prioriterer højt, at du som forældre får en god afsked med dit barn om morgenen, og vi vil gerne, hvis det er nødvendigt, være med til at sige farvel med dit barn. Hvis du oplever, at det er svært at sige farvel så kontakt en voksen som vil være behjælpelig.

Der kan være mange grunde til at barnet er ked af det i afleveringsøjeblikket, og det handler ofte om selve skiftet mellem hjem og institution og går som oftest over umiddelbart efter der er blevet sagt farvel, og du er altid velkommen til at ringe og høre hvordan det går, hvis afskeden har været svær. Hvis det er en generel oplevelse, at dit barn er ked af det, når du går, så kan det være godt med en samtale med personalet på stuen, så vi kan forsøge at afklare hvad der ligger til grund.

For nogle børn kan det ligeledes være svært at sige godmorgen når de træder ind af døren, hvilket ofte handler om selve skiftet, og vi vil derfor opfordrer til at du ikke presser barnet til at sige godmorgen.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du til en voksen giver besked om at du går, så vi ved at børnene er der.

Farvel

På samme måde som vi prioterer en god afsked om morgnen, så forventer vi også at du som forældre vil prioritere en god afsked med os som personale, når du henter dit barn. Vi opfordrer i den forbindelse til at du heller ikke presser dit barn til at sige farvel.

Ligesom det kan være svært at sige godmorgen, så kan det for nogle børn også være svært at blive hentet om eftermiddagen. Dels kan de være fordybet i en leg, som de gerne vil lege færdigt, og dels kan de, som om morgnen, have svært ved selve skiftet mellem institution og hjem. Hvis du har brug for, at vi som personale træder til, så er det vigtigt at du som forældre kommunikerer det tydeligt ud til os.

Hvis det generelt er svært at komme ud af døren, så kan det også her være godt med en samtale med stue personalet, så vi kan afklare årsagen og på den måde afhjælpe problemet.

Det er under alle omstændigheder vigtigt at I får sagt tydeligt farvel til en voksen, så vi ved at barnet er gået.